Monthly Archive:: March 2017

Show Posts in

Profilkläder – vilken typ av märkning passar vår logotype?

När man väl valt sina profilkläder är det dags att applicera sin logo och budskap på dessa. Nu är det viktigt att välja rätt, både när det gäller position, färger och typ av märkning. Så vilken position bör man välja? Beroende på vilken grafisk profil ni har